Tradewell Selection Library

Ett exklusivt urval av de bästa managementböckerna i koncentrerad form som ger dig ökade möjligheter att lösa era förbättringsområden utifrån undersökningsresultaten.

Här finner du det viktigaste ur aktuella böcker om företagsledning, organisationsutveckling och marknadsföring översatt till svenska från böcker som skulle ta flera timmar att läsa igenom. Varje sammanfattning läser du på ca tjugo minuter. Hela biblioteket levereras som Pdf-filer till din e-post.
Tradewell Library Selection är ett samarbete med KONTENTAN®

Till böckerna »

Beställ

Tradewell Selection Library

Beställ hela biblioteket här!
Allt levereras som Pdf-filer till din epostadress.

 

Nedanstående publikationer ingår i Tradewells exklusiva urval:

 

cover

THE LOYALTY EFFECT

av Frederick F. Reichheld

Lojala kunder, medarbetare och ägare betyder hög produktivitet, stadiga vinster och kontinuerlig tillväxt. Här får du veta varför och hur du skapar lojalitet.

cover

BLUE OCEAN STRATEGY

av W Chan Kim , Renée Mauborgne

En blå ocean är en ny marknad, där spelreglerna inte är givna och konkurrensen saknar betydelse. Där kan du skapa en ny efterfrågan och nå en lönsam tillväxt. Här får du veta hur du finner blå oceaner och erövrar dem.

cover

FIRST, BREAK ALL THE RULES

av Marcus Buckingham

Tjugofem års forskning med över en miljon intervjuer med chefer och anställda visar vad som utmärker de skickligaste cheferna: De bryter de vedertagna reglerna för hur en chef ska behandla sina anställda. Här får du veta hur…

cover

GOOD TO GREAT

av Jim Collins

Vad kännetecknar de företag som har lyckats ta språnget från bra till enastående och förblivit enastående? Ett femårigt forskningsprojekt ger överraskande slutsatser och värdefull vägledning.

cover

GO PUT YOUR STRENGHTS TO WORK

av Marcus Buckingham

Mästerskap når du bara genom att bli bättre på det du är bra på, inte genom att minska dina svagheter. Du kan lära dig att ändra ditt jobb så att du allt oftare får göra det du är bäst på, även när omvärlden försöker sätta käppar i hjulet.

cover

BRAND LEADERSHIP

av David A. Aaker , Erich Joachimsthaler

Insikten om att varumärken är viktiga tillgångar har spritt sig som en löpeld under de senaste decennierna. Här får du bland annat veta hur du väljer varumärkesstrategi och organiserar varumärkeshanteringen.

cover

SERVICEKOMPASSEN - Framgångsfaktorer för service i mästarklassen

av Kenth Åkerman

Genom att ta en närmare titt på företagets vision, system och rutiner kan man hitta fallgropar som gör det svårt att ge service i mästarklass. Men här finns också möjligheterna att göra förändringar som leder till en förbättrad service.

cover

THE ULTIMATE SALES MACHINE

av Chet Holmes

Vill du veta hur du får din verksamhet att snabbt växa och bli starkare, att bli en välsmord säljmaskin? Då har du all anledning att följa Chet Holmes råd.

cover

MORGONDAGENS MANAGEMENT

av Gary Hamel

Vem styr ditt företag? Du svarar kanske att det är er vd, ledningsgruppen och mellancheferna. Det är bara delvis sant. Företaget styrs till stor del av några få, sedan länge döda personer.

cover

KEEPING THE PEOPLE WHO KEEP YOU IN BUSINESS

av Leigh Branham

Ditt företags framgång hänger på att det behåller sina värdefullaste medarbetare. Läs om vad du kan göra för att de ska stanna i företaget.

cover

EXECUTION

av Larry Bossidy , Ram Charan

För en vd är det svåraste problemet sällan att veta vad man ska göra. Det är att få det gjort. Det gäller både i små och stora företag. Execution handlar om hur du ser till att det du vill göra också blir gjort.

Photo