Paw Capital Partners

Organisk tillväxt, förvärvstillväxt eller att utveckla sitt kapital genom att sälja av verksamhet.

Paw Capital Partners är ett oberoende bolag specialiserat på hållbar tillväxt, oavsett om det handlar om organisk tillväxt, förvärvstillväxt eller att utveckla sitt kapital genom att sälja av verksamhet. Vi kan också hitta kapital till företag som vill växa och utveckla sin affärsidé. Vår erfarenhet och kunskap kommer från att hantera både affär och organisation – människor. Förståelsen för hur sambandet mellan människa och affär fungerar är viktig. Genom konsultuppdrag i olika branscher och mångårig erfarenhet från linjebefattningar där vi byggt och lett tillväxtföretag fungerar vi numera som rådgivare och projektledare.

4 viktiga exempel på områden att tänka på vid planeringen av köp eller förvärv av företag.
Vår roll är att se till att nedanstående frågor blir grundligt belysta i processen mellan Säljare och Köpare:

Marknadssituationen för förvärv

 • Finns det en marknad för objektet, inom Sverige eller internationellt?
 • Hur ser den gemensamma affärsplanen ut?
 • Hur ser planeringen ut efter ett köp av ditt objekt?

Strategier för genomförande av ett förvärv eller försäljning

 • Värderingsmodeller — avkastning kontra substansvärdering?
 • Vilka är de viktiga nyckeltalen?
 • Vad är rätt marknadspris?

Hur kan man genomföra ett förvärv i praktiken

 • Förhandlingsteknik — hur går processen till?
 • Finansiering, betalningsmodeller och kapitalhantering
 • Vilka är alternativen och möjligheterna? Bank, Privatkapital, Fonder?

Integrationsprocessen — vad måste med i processen

 • Integrering så att ett plus ett blir mer än två. Hinder för organisk tillväxt?
 • Gemensam kultur och värderingar är nödvändigt. Hur ser man det?
 • Flöden och ekonomi skall samtrimmas för att skapa synergier.

Exempel på företag som Paw Capital Partners har arbetat med:

Systemair AB, Lars Höglund AB, Zetterströms Rostfria AB, Duri AB och Competens i Götaland AB.

Vill du veta mer?

Skicka ett mail till adam@merger.se och uppge Tradewell-partner eller hör av dig till oss på Tradewell, 031-93 85 00 så förmedlar vi kontakten.

 

Photo