Lars-göran andersson & Bengt Wiberg

Koncentrerad affärsutveckling

QuickBoard® är varumärket för snabb affärsutveckling med professionella personer. QuickBoard utvecklar erbjudanden tillsammans med HIT, Handelshögskolans Integrerade Tillväxtcenter, i Göteborg.
QuickBoard erbjuder företagsledare att under en koncentrerad hel- eller halvdag, få belyst en affärsrelaterad frågeställning med kompetenta personer som tillsätts specifikt utifrån kundens önskade ämnesområde.
En grupp om fyra personer engageras som med entusiasm och djup kunskap hjälper kunden till ett beslut kring sin frågeställning. Detta är ett mycket kostnadseffektivt sätt att snabbt nå resultat utan att anlita flera olika konsulter och få lång handläggningstid.

Kundvärden
Sammanfattningsvis får du en grundlig genomgång av din frågeställning med:

  • Personer som är omvittnat kompetenta
  • Personer som är speciellt utvalda för ändamålet
  • Snabb behandling från förfrågan till möte
  • Protokoll från mötet med actionplan
  • En räkning från ett håll. Fast pris = kan budgeteras
  • Inte ett färdigt förslag som konsulten måste försvara.

Vi kommer gemensamt fram till en lösning = snabbare implementering

Vill du veta mer?

Skicka ett mail till lga@quickboard.se eller bw@quickboard.se och uppge Tradewell-partner eller hör av dig till oss på Tradewell, 031-93 85 00 så förmedlar vi kontakten.

 

Photo