Varumärkesundersökning (VMI)

Det övergripande syftet med varumärkesundersökningar, VMI, är att ge en bild av varumärkets ställning på marknaden och att ta fram förslag på åtgärder för att stärka varumärket.

Varumärkesundersökningar skräddarsys för varje kund, men omfattar alltid grundläggande mått på varumärkets styrka, frågor om varumärkets fördelar, mått på de viktigaste konkurrenternas styrka, samt för varumärkets relevanta bakgrundsfrågor.

Här följer ett urval av frågor som kan förekomma i en varumärkesundersökning:

Finns det en varumärkeskännedom (medveten eller omedveten)? Vad känner man till om varumärket? Vad står det specifika varumärket för? Vilka produkter associerar man till det specifika varumärket? I vilken grad upplever man att det specifika varumärket står för Brand keywords och Brand essence?

Kontakta oss för att beställa en skräddarsydd varumärkesundersökning.

Varumärkesundersökning VMI

 

Undersökning?

Flash content

Ring mig!Maila mig!

031-93 85 00