Övriga undersökningar

Övriga undersökningar
Förutom kundundersökningar, medarbetarundersökningar och varumärkesundersökningar utförs även en mångfald av andra undersökningar och kartläggningar för att skapa en så stor bild som möjligt av varje enskild organisation. Ju mer data som finns att analysera och bearbeta, desto bättre och säkrare resultat kan redovisas.

Här följer några exempel:

Säljattitydkartläggningar
Hur bra är din säljkår? Vilka attityder till och kunskaper om säljandets resultatfaktorer har säljarna? Hur bra är de jämfört med de bästa säljarna? Vilka är de prioriterade förbättringsområdena för att öka er försäljning och lönsamhet?

Kundtidningsundersökningar
Får målgruppen tidningen? Läser målgruppen tidningen och hur mycket i så fall? Vad läser målgruppen i tidningen? Vad i innehållet är viktigast (layout, bild eller textinnehåll)? Vad vill målgruppen ha mer av? Vad vill målgruppen förändra och utveckla?

Reklameffektsundersökningar (före och efter kampanj)
Vilka annonser fungerar bäst? Var och hur skaffar målgruppen information inför en upphandling? Har målgruppen sett kampanjen, och i så fall i vilka media? Vad kommer målgruppen ihåg av kampanjen? Vilken effekt och påverkan har en kampanj/aktivitet gett målgruppen?

Webbsidor och e-handelsplatser
Vilka sökord är aktuella när konsumenterna söker? Vilka är de viktigaste förväntningarna och kraven som besökarna har på webbsidan? Vilken typ av information, exponering och innehåll förväntar sig konsumenterna att hitta på hemsidan? Hur upplever konsumenterna layout och gränssnitt? Hur upplevs navigering och funktionalitet? Upplevs snabbhet och enkelhet på webbsidan? Hur nöjd är konsumenten totalt sett med ehandelsplatsen? Vilka områden är viktigast att förbättra och utveckla?

Photo

 

Undersökning?

Flash content

Ring mig!Maila mig!

031-93 85 00