Medarbetarundersökning (NMI)

Medarbetarundersökningar, NMI, ger en objektiv och konstruktiv information från alla medarbetare om viktiga motivationsfrågor, och fungerar som en kompass för förändrings- och utvecklingsarbete i varje organisation. Det är en grund för att sätta mål på det interna klimatet i form av NMI-index.

Här följer ett urval av frågor som kan förekomma i en medarbetarundersökning:

Hur väl trivs man på arbetsplatsen? Vilka styrkor och svagheter finns? Vilka är de viktigaste kraven och förväntningarna på en bra arbetsplats som medarbetarna har? Vad vill man förändra och utveckla? Hur stor är den totala belåtenheten hos medarbetarna?

Kontakta oss när du behöver utvärdera din verksamhet samt mäta Nöjd-medarbetarindex (NMI) med en medarbetarundersökning.

 

Mät NMI
med en medarbetarundersökning

 

Undersökning?

Flash content

Ring mig!Maila mig!

031-93 85 00