Marknadsundersökning

En marknadsundersökning hjälper dig att få ökad förståelse för hur just din marknad ser ut samt vägleder dig inför kostsamma investeringsbeslut. Det innebär att den ger dig svar på en mängd frågor som hindrar dig från att ta felaktiga beslut. Man kan även göra den här typen av undersökning för att säkerställa att kunderna verkligen är nöjda. I och med det kan man förbättra produkten/tjänsten för att bättre svara mot kundernas behov och prioriteringar. En marknadsundersökning hjälper er även att ta reda på hur ni står er i relation till era konkurrenter.

Tradewell har genomfört flera hundratals marknadsundersökningar under över 20 år inom en rad områden och marknader. På så vis har Tradewell den erfarenhet och kunskap som krävs för att kunna erbjuda våra uppdragsgivare både högsta kvalitet och högsta säkerhet.

Tradewell är ett undersökningsföretag där marknadsundersökningen skräddarsys för varje kund. Tradewells omfattande erfarenheter inom området har resulterat i en benchmarkingdatabas som hjälper dig att värdera och tyda resultaten och som därmed skapar en djupare förståelse för vad resultaten egentligen betyder för just din verksamhet.

Photo Home

 

Undersökning?

Flash content

Ring mig!Maila mig!

031-93 85 00