Lönsamhet

Den information som matas in från samtliga undersökningar som utförs, analyseras och bearbetas i IMPULS och rapporteras därefter på en femgradig skala.

För till exempel en organisation med 100 MKR i arbetande kapital och som höjer sitt NKI- eller NMI-index med 0,1 på den femgradiga skalan, ökar vinsten i genomsnitt med 1 Mkr.

Våra undersökningar visar att sambandet mellan nöjda kunder och nöjda medarbetare är linjärt. Dock är sambandet mellan dessa faktorer (nyckeltal) och lönsamhet exponentiell. Med andra ord lönar det sig för en organisation att bli så pass fullkomliga som möjligt.

Många organisationer har inte full kontroll över hur väl de uppfyller sina medarbetares eller kunders krav och förväntningar, eller hur de presterar jämfört med sina konkurrenter.

”Skillnaden mellan att vinna en upphandling och att komma tvåa kan vara några få procents skillnad på ett avgörande kundkrav …”

”… skillnaden för ditt företag mellan att veta och inte veta, kan vara värt flera miljoner kronor …”

Dessa guldkorn av sanningar är det som vi på Tradewell hjälper er att vaska fram!

Photo Home

 

Undersökning?

Flash content

Ring mig!Maila mig!

031-93 85 00