Kundundersökning (NKI)

Kundundersökningar, NKI, är till för organisationer som regelbundet vill mäta hur nöjda deras kunder är genom nyckeltal för verksamhetens framgångsfaktorer, inklusive nöjd kund index. Systemet mäter av NKI-värdena online i realtid och kan bryta ner resultaten för varje kundgrupp och tidsperiod, utläsa trender samt enkelt få fram prioriterade förbättringsområden.

Här följer ett urval av frågor som kan förekomma i en kundundersökning:

Vilka är de viktigaste förväntningarna och kraven som kunderna har? Vilka styrkor och svagheter har företaget? Hur betygsätts företaget på nyckelfaktorerna och kundkraven? Vilka områden är viktigast att förbättra och utveckla? Hur stor är den totala belåtenheten bland kunderna?

Kontakta oss för att beställa en komplett kundundersökning och påbörja mätningen av organisationens Nöjd-kundindex (NKI).

 

Kundundersökning för att mäta NKI

Global kundundersökning NKI

 

Undersökning?

Flash content

Ring mig!Maila mig!

031-93 85 00