Kundundersökning
Medarbetarundersökning
Varumärkesundersökning
Globala
kundundersökningar (NKI)
Hur går det till?
Tradewells analysverktyg

Undersökningar

 

IMPULS™
IMPULS är vårt webbaserade verktyg för analys och presentation av genomförda undersökningar. Det ger er möjlighet att regelbundet och i realtid läsa av de viktigaste framgångsfaktorerna inom de undersökningar som utförs.

Kundundersökningar (NKI), medarbetarundersökningar (NMI) och varumärkesundersökningar (VMI) är de områden som vi specialiserar oss inom, samt inom de viktigaste affärsprocesserna.

Med hjälp av IMPULS kan ni i ett tidigt skede sätta in de åtgärder som krävs för att öka er försäljning och lönsamhet.

IMPULS är mycket kraftfullt men samtidigt enkelt och pedagogiskt att använda. Genom ett Management-dashboard får ni en heltäckande bild med totalresultat mot era uppsatta mål. Delresultat av undergrupper behandlas likväl jämförelser, trender samt frisvar.

Resultat i form av tydliga prioriteringar av förbättringsområden ges från koncernnivå och ända ner till enhetsnivå, och går att få nedbrutet ända ner till enskild säljare.

Benchmarking finns som tilläggsmodul för de toppresterande organisationer som leder utvecklingen.

Photo

Graf

 

Undersökning?

Flash content

Ring mig!Maila mig!

031-93 85 00