Kontaktpersoner

Göteborg - Konsulter

female

Anita Jiremark
Konsult / Consultant
Mob: +46 (0)739-24 42 31
Vxl: +46 (0)31-93 85 00
E-post:

Anita Jiremark är säljande konsult med lång erfarenhet inom Tradewells samtliga områden; kunder, varumärken och medarbetare. Anita har tidigare erfarenhet från tjänster inom marknadsföring/försäljning, personalledning, rekrytering samt kundservice.


male

Johan Asklund
Grundare och VD / Managing Director
Mob: +46 (0)708-33 00 04
Dir +46 (0)31-93 85 01
E-post:

Johan Asklund är grundare och VD på Tradewell AB. Johan har över 20 års erfarenhet av företagsutveckling på undersöknings och konsultföretag. Utöver det dagliga ledarskapet lägger Johan mycket kraft och energi på utveckling av nya affärskoncept och vårt nya mätsystem IMPULS. Han arbetar vidare mycket med försäljning och utveckling av stora kundprojekt.


male

Nils-Gustav Paulson
Marknadschef / Marketing Manager
Mob: +46 (0)707-35 62 92
Dir +46 (0)31-93 85 02
E-post:

Nils-Gustav Paulson har mångårig erfarenhet av kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Han drivs av att utveckla effektiva mätsystem som fungerar i praktiken och som är anpassade för varje kunds specifika behov. Nils-Gustav har även arbetat med reklam, information och försäljning i tjänsteföretag.


male

Pierre Deflon
Partner / Leg. psykolog
Mob: +46 (0)706-20 27 55
Vxl: +46 (0)31-93 85 00
E-post:

Pierre Deflon är huvudsakligen sysselsatt med verksamhetsutveckling och förändringsarbete i företag och organisationer genom att identifiera, kartlägga och stödja förändringsprocesser mot klart uppställda mål. I praktiken handlar detta om att kanalisera medarbetares lust, energi och kompetens in i företagets affärsprocesser för att få saker att hända och strategier att förverkligas. Här är Tradewells mätningar en naturlig början på sådana förändringsarbeten. Vanliga insatser här är ledningstrimningar, lärande i grupp, coachning, chefsanalyser och konflikthantering. Pierre är legitimerad psykolog, licensierad på SHLs testverktyg samt Susan Wheelans GDQ för att diagnosticera gruppers mognad och effektivitet.


male

Tommy Westerberg
Partner
Mob: +46 (0)707-29 80 45
Vxl: +46 (0)31- 93 85 00
E-post:

Tommy Westerberg arbetar med affärsutveckling. Här blir Tradewells mätningar ett naturligt underlag till förbättringsåtgärder i företagens operativa och strategiska arbete. Målsättningen är att öka det kundupplevda värdet genom att förbättra organisationsklimatet och därmed lönsamhet hos kunder. Tommy är civilekonom, fil kand i arbets- och organisationspsykologi och har MBA-examen. Tommy har omfattande erfarenhet från operativa och verkställande befattningar inom näringslivet.


male

Johan Holst
Konsult / Consultant
Mob: +46 (0)708- 85 41 54
GBG: +46 (0)31-93 85 00 
STHLM: +46 (0)8-411 41 80
E-post:

Johan Holst arbetar som konsult med försäljning, genomförande och analys av undersökningar kring kundattityder, medarbetare och varumärken. Johan har mångårig erfarenhet av att leda företag och som konsult. Han är marknadsekonom IHM och partner inom Tradewell AB. Han är också aktiv inom Tradewells systerföretag Sellmaster som försäljningschef.


male

Gustav Tidström
Konsult / Consultant
Mob: +46 (0)707 200355
Vxl: +46 (0)31- 93 85 00
E-post:


Göteborg – Vetenskapligt råd

female

Ulrika Hallberg
Docent - Kvalitativa metoder
Mob: +46 (0)702-19 71 72
E-post:

Ulrika Hallberg är docent och verksam som forskare. Hon är flitigt anlitad föreläsare och handledare i olika vetenskapliga metoder. Ulrika är specialiserad på kvalitativa metoder som bygger på djupintervjuer. Hon har hittills genomfört och publicerat över 30 vetenskapliga artiklar inom ramen för sin forskning. Ulrikas uppgift på Tradewell är att vara diskussionspartner och rådgivare vid upplägg och genomförande av olika undersökningar.


Göteborg - Projektledning

female

Cecilia Frykman
Fältavdelningen
Vxl: +46 (0)31- 93 85 00
E-post:

Cecilia Frykman är fältansvarig intervjuare vilket innebär att hon håller i rekryteringen av intervjuare för aktuella språk, introduktion och utbildning och sköter projektuppföljningar.


female

Elin Connysson
Projektkoordinator / Project Coordinator
Vxl: +46 (0)31- 93 85 00
E-post:

Elin Connysson fungerar som projektkoordinator med genomförande av kund- och medarbetarundersökningar och sköter också rapportproduktion. Elin har en lång erfarenhet från branschen och har arbetat i liknande roller inom andra undersökningsföretag. ”Att få följa företagens resultatförbättringar och se att nöjda medarbetare ger lika nöjda kunder ger inspiration att hela tiden förbättra våra egna processer” säger Elin.


male

Peter Hellman
Projektledare / Project Manager
Vxl: +46 (0)31- 93 85 00
E-post:

Peter Hellman arbetar som projektkoordinator inom Tradewell AB. Arbetet som projektkoordinator är omväxlande med mycket kundkontakt samt kontakt internt med säljande konsulter och fältavdelning. Att arbeta med marknadsundersökningar är spännande och givande då syftet hela tiden är att öka nyttan för kunder samt medarbetare. Peter är utbildad civilekonom med studier i USA, Spanien samt Nya Zeeland.


female

Josefin Falkevi
Produktionsansvarig / Production manager
Vxl: +46 (0)31- 93 85 00
E-post:

Josefin Falkevi är projektledare inom produktionen där hon koordinerar och genomför mätningarnas olika faser. Josefin arbetar såväl med medarbetarmätningar som kundmätningar. Josefin har en fil. kand. i ekonomi med inriktning mot organisation och hälsopromotion.


female

Ulrika Wiklund
Projektledare / Project Manager (Mammaledig)
Vxl: +46 (0)31- 93 85 00
E-post:


Göteborg - Systemutveckling

female

Raul Kaber
IT-Chef
Mob: +46 (0)736- 82 44 17
Vxl: +46 (0)31- 93 85 00
E-post:


Göteborg - Ekonomi

male

Andreas Sjöholm
Ekonomichef
Mobil: +46 (0)703-13 27 50
Vxl: +46 (0)31- 93 85 00
E-post:


Stockholm - Konsulter

male

Göran Porse
Konsult / Consultant
Mob: +46 (0)705-67 06 71
GBG: +46 (0)31-93 85 00
STHLM: +46 (0)8-411 41 80
E-post:

Göran Porse, är konsult och driver projekt inom kund och medarbetarundersökningar. Göran har många års erfarenhet av marknadsföring, kundfokuserad affärsutveckling och internationellt strategiarbete som chef för marknadsanalys inom börsnoterad koncern. Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt en managementutbildning vid IMD, Schweiz.


male

Johan Fridsell
Partner
Mob: +46 (0)707-87 32 23
Vxl: +46 (0)31- 93 85 00
STHLM: +46 (0)8-411 41 80
E-post:

Johan Fridsell har en gedigen erfarenhet som Nordenchef, VD, Divisionschef och Försäljningschef på svenska och multinationella bolag i många olika branscher. Han har arbetat i bolag där ägarna har haft krav på radikala vinstökningar och/eller andra behov av strukturförändringar. Som bas i sitt arbete har han använt TradeWells undersökningar. Johan Fridsell har tack vare sin bakgrund, mycket goda möjligheter att hjälpa sina kunder att kartlägga rätt saker och få fram rätt beslutsunderlag. Med detta som bas ger Johan kvalificerad rådgivning till kundernas ledningsgrupper för att nå de mål som man vill uppnå.


male

Johan Holst
Konsult / Consultant
Mob: +46 (0)708- 85 41 54
GBG: +46 (0)31-93 85 00 
STHLM: +46 (0)8-411 41 80
E-post:

Johan Holst arbetar som konsult med försäljning, genomförande och analys av undersökningar kring kundattityder, medarbetare och varumärken. Johan har mångårig erfarenhet av att leda företag och som konsult. Han är marknadsekonom IHM och partner inom Tradewell AB. Han är också aktiv inom Tradewells systerföretag Sellmaster som försäljningschef.


Linköping - Konsulter

male

Dick Weiss
Partner
Mob: +46 (0)708-10 98 80
Tel: +46 (0)13-10 30 50
E-post:

Dick Weiss finns sedan ett tiotal år som konsult inom Tradewell AB där han arbetar med affärsutveckling och HR-frågor. Här är Tradewells medarbetarmätningar, NMI en viktig del i verksamheten. Dick har tidigare arbetat med marknadsföring i såväl små som stora multinationella företag. Dick är civilekonom och partner inom Tradewell sedan 2001.


Lund - Konsulter

male

Björn Pihl
Partner / MSSc /BSocSc
Mob: +46 (0)705- 66 13 67
Tel: +46 (0)46-780 03 70
E-post:

Björn Pihl är fil.mag. i sociologi och fil.kand. i informatik. Juridik, pedagogik och management är andra områden han har studerat. Björn blev tidigt intresserad av personal- och ledarskapsfrågor. Intresset uppstod när han som ung arbetsgivare märkte att personalen presterade sämre när han inte var fysiskt närvarande. Detta resulterade i en magisteruppsats som behandlade ämnena arbetstillfredsställelse, motivation och prestation. En god interaktion mellan kund och personal är avgörande för att öka lönsamheten i en organisation. Björn arbetar därför parallellt med medarbetarundersökningar och kundundersökningar. Han är sedan ett antal år tillbaka flitigt anlitad för att analysera och utvärdera organisationer, ledarskap och projekt. Han kombinerar ofta kvantitativa och kvalitativa metoder i sina undersökningar för att få så skarpa analyser som möjligt.
Motto: ”Mjuka värden - hårda fakta”.


Ängelholm - Konsulter

male

Ingemar Karlsten
Konsult / Consultant
Mob: +46 (0)706-22 68 20
Tel: +46 (0)431- 44 86 28
E-post:

Photo