Kontakta oss

Tradewell Group AB

Sven Källfelts Gata 205
426 71 Västra Frölunda

 

Vxl: 031- 93 85 00

Fax: 031- 93 85 10

E-post: info@tradewell.se

 

 

Kontaktpersoner

Göteborg - Konsulter

Johan Asklund
Grundare och VD / Managing Director
Mob: +46 (0)708-33 00 04
Dir +46 (0)31-93 85 01
E-post:

Johan Asklund är grundare och VD på Tradewell AB. Johan har över 20 års erfarenhet av företagsutveckling på undersöknings och konsultföretag. Utöver det dagliga ledarskapet lägger Johan mycket kraft och energi på utveckling av nya affärskoncept och vårt nya mätsystem IMPULS. Han arbetar vidare mycket med försäljning och utveckling av stora kundprojekt.


Nils-Gustav Paulson
Marknadschef / Marketing Manager
Mob: +46 (0)707-35 62 92
Dir +46 (0)31-93 85 02
E-post:

Nils-Gustav Paulson har mångårig erfarenhet av kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Han drivs av att utveckla effektiva mätsystem som fungerar i praktiken och som är anpassade för varje kunds specifika behov. Nils-Gustav har även arbetat med reklam, information och försäljning i tjänsteföretag.


Anita Jiremark
Senior Konsult / Senior Consultant
Mob: +46 (0)739-24 42 31
Vxl: +46 (0)31-93 85 00
E-post:

Anita Jiremark är säljande konsult med lång erfarenhet inom Tradewells samtliga områden; kunder, varumärken och medarbetare. Anita har tidigare erfarenhet från tjänster inom marknadsföring/försäljning, personalledning, rekrytering samt kundservice.


Tommy Westerberg
Partner
Mob: +46 (0)707-29 80 45
Vxl: +46 (0)31- 93 85 00
E-post:

Tommy Westerberg arbetar med affärsutveckling. Här blir Tradewells mätningar ett naturligt underlag till förbättringsåtgärder i företagens operativa och strategiska arbete. Målsättningen är att öka det kundupplevda värdet genom att förbättra organisationsklimatet och därmed lönsamhet hos kunder. Tommy är civilekonom, fil kand i arbets- och organisationspsykologi och har MBA-examen. Tommy har omfattande erfarenhet från operativa och verkställande befattningar inom näringslivet.


Johan Holst
Senior Konsult / Senior Consultant
Mob: +46 (0)708- 85 41 54
GBG: +46 (0)31-93 85 00 
STHLM: +46 (0)8-411 41 80
E-post:

Johan Holst arbetar som konsult med försäljning, genomförande och analys av undersökningar kring kundattityder, medarbetare och varumärken. Johan har mångårig erfarenhet av att leda företag och som konsult. Han är marknadsekonom IHM och partner inom Tradewell AB. Han är också aktiv inom Tradewells systerföretag Sellmaster som försäljningschef.


male

P-O Lagergren
Konsult / Consultant
Mob: 0733 - 33 55 44
GBG: 031 - 93 85 00 
E-post:


male

Mats-Ola Andreasson
Senior konsult / Consultant
Mob: 0706-93 53 10
VXL: 031 - 93 85 00 
E-post: moa@tradewell.se


Vetenskapligt råd

Ulrika

Ulrika Hallberg
Docent - Kvalitativa metoder
Mob: +46 (0)702-19 71 72
E-post:

Ulrika Hallberg är docent och verksam som forskare. Hon är flitigt anlitad föreläsare och handledare i olika vetenskapliga metoder. Ulrika är specialiserad på kvalitativa metoder som bygger på djupintervjuer. Hon har hittills genomfört och publicerat över 45 vetenskapliga artiklar inom ramen för sin forskning. Ulrikas uppgift på Tradewell är att vara diskussionspartner och rådgivare vid upplägg och genomförande av olika undersökningar.


Projektledning

Elin Gustafsson
Projektkoordinator / Project Coordinator
Vxl: +46 (0)31- 93 85 00
E-post: elin.gustafsson@tradewell.se

Elin Gustafsson fungerar som projektkoordinator med genomförande av kund- och medarbetarundersökningar och sköter också rapportproduktion. Elin har en lång erfarenhet från branschen och har arbetat i liknande roller inom andra undersökningsföretag. ”Att få följa företagens resultatförbättringar och se att nöjda medarbetare ger lika nöjda kunder ger inspiration att hela tiden förbättra våra egna processer” säger Elin.


Peter Hellman
Projektledare / Project Manager
Vxl: +46 (0)31- 93 85 00
E-post:

Peter Hellman arbetar som projektkoordinator inom Tradewell AB. Arbetet som projektkoordinator är omväxlande med mycket kundkontakt samt kontakt internt med säljande konsulter och fältavdelning. Att arbeta med marknadsundersökningar är spännande och givande då syftet hela tiden är att öka nyttan för kunder samt medarbetare. Peter är utbildad civilekonom med studier i USA, Spanien samt Nya Zeeland.


female

Ulrika Wiklund
Projektledare / Project Manager
Vxl: +46 (0)31- 93 85 00
E-post:


Systemutveckling

Raul Kaber
IT-Chef
Mob: +46 (0)763- 23 92 30
Vxl: +46 (0)31- 93 85 00
E-post:


Stockholm - Konsulter


Johan Holst
Senior Konsult / Senior Consultant
Mob: +46 (0)708- 85 41 54
GBG: +46 (0)31-93 85 00 
STHLM: +46 (0)8-411 41 80
E-post:

Johan Holst arbetar som konsult med försäljning, genomförande och analys av undersökningar kring kundattityder, medarbetare och varumärken. Johan har mångårig erfarenhet av att leda företag och som konsult. Han är marknadsekonom IHM och partner inom Tradewell AB. Han är också aktiv inom Tradewells systerföretag Sellmaster som försäljningschef.


Linköping - Konsulter

Dick Weiss
Partner
Mob: +46 (0)708-10 98 80
Tel: +46 (0)13-10 30 50
E-post:

Dick Weiss finns sedan ett tiotal år som konsult inom Tradewell AB där han arbetar med affärsutveckling och HR-frågor. Här är Tradewells medarbetarmätningar, NMI en viktig del i verksamheten. Dick har tidigare arbetat med marknadsföring i såväl små som stora multinationella företag. Dick är civilekonom och partner inom Tradewell sedan 2001.


Södra Sverige - Konsulter

male

Anna Meershoek-Burman
Konsult / Consultant Helsingborg
Mob: +46 (0)708 - 20 35 12
E-post: anna.burman@tradewell.se


per

Per Persson
Senior Konsult / Senior Consultant Helsingborg
Mob: +46 (0)707-64 60 44
Vxl: +46 (0)31- 93 85 00
E-post: per.persson@tradewell.se

Per Persson arbetar som konsult med försäljning, genomförande och analys av undersökningar kring kundattityder, medarbetare och varumärken. Per har en bakgrund som revisor inom Ernst & Young, olika VD uppdrag och mångårig erfarenhet av internationell marknadsföring.

Photo

 

Kontakta mig!

Flash content

Ring mig!Maila mig!

031-93 85 00