Koncept

Tradewells koncept är att kombinera analys- och undersökningsföretagets förmåga att prioritera de viktigaste förbättringsområdena, med konsultföretagets förmåga att utveckla och träna medarbetarna med hänsyn till de identifierade behoven.

I många av de uppdrag som vi utför idag lämnar vi det traditionella tänkandet med så kallade Ad hoc-undersökningar på årsbasis. Istället läser vi regelbundet av och mäter olika marknadsundersökningar där vi specialiserar oss inom kundundersökningar (NKI), medarbetarundersökningar (NMI) och varumärkesundersökningar (VMI), samt inom de viktigaste affärsprocesserna.

Med det egenutvecklade webb- och analysverktyget IMPULS som grund tar vi fram skräddarsydda systemlösningar som kontinuerligt ger beslutsunderlag online på lands-, region-, koncern-, affärsområdes- och ända ner till enskild säljarnivå.

Undersökningarna resulterar ofta i specialanpassade konsult och utbildningsinsatser, där workshops, expertrådgivning, ledarutveckling, coachning, säljträning, personlig service, arbetstrivsel och logistik är några exempel – Allt för att successivt stärka era möjligheter till ökad lönsamhet.

Photo Home

 

Undersökning?

Flash content

Ring mig!Maila mig!

031-93 85 00